מצודות על ירמיהו טו יב


מצודת דוד

"הירוע" - וכי אפשר שהברזל מהחרבות שלך ישבר ברזל החרבות שבא מצפון שהברזל חזק מאוד ונחשת מעורב בו המחזיק עוד יותר וכן נאמר הולכי רכיל נחושת וברזל (לעיל ו) ור"ל וכי תחשוב שאתה תתגבר במלחמה מול נבוכדנצר הלא מאד יחזק ממך

מצודת ציון

"הירוע" - ענין שבירה כמו ורעו דליותיו (לעיל יא)