מצודות על ירמיהו ג כה

<< מצודות על ירמיהו • פרק ג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"מנעורינו" - ר"ל מעת שלקח אותנו לעם

"ולא שמענו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי לה' וגו'" - ואין בושת גדול מזה

"נשכבה" - ר"ל הנה הבושת מסבבת אותנו מסביב כאלו נשכב על מצעות הבושת וכאלו הכלימה מכסה אותנו ממעל והוא ענין מליצה