מ"ג ירמיהו ג כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי ליהוה אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד היום הזה ולא שמענו בקול יהוה אלהינו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נִשְׁכְּבָה בְּבָשְׁתֵּנוּ וּתְכַסֵּנוּ כְּלִמָּתֵנוּ כִּי לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ חָטָאנוּ אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ מִנְּעוּרֵינוּ וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה וְלֹא שָׁמַעְנוּ בְּקוֹל יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נִשְׁכְּבָ֣ה בְּבׇשְׁתֵּ֗נוּ וּֽתְכַסֵּ֘נוּ֮ כְּלִמָּתֵ֒נוּ֒ כִּי֩ לַיהֹוָ֨ה אֱלֹהֵ֜ינוּ חָטָ֗אנוּ אֲנַ֙חְנוּ֙ וַאֲבוֹתֵ֔ינוּ מִנְּעוּרֵ֖ינוּ וְעַד־הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה וְלֹ֣א שָׁמַ֔עְנוּ בְּק֖וֹל יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

נִשְׁכוּב בְּבַהֲתַת חוֹבָנָא וְתַחֲפִינָנָא אִתְכְּנָעוּתָנָא אֲרֵי קֳדָם יְיָ אֱלָהָנָא חַבָנָא אֲנַחְנָא וַאֲבָהָתָנָא מִזְעוּרָנָא וְעַד יוֹמָא הָדֵין וְלָא קַבֵּילְנָא לְמֵימְרָא דַייָ אֱלָהָנָא:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"נשכבה בבשתנו", כי לא נוכל להרים ראש ולעשות דבר, ויש הבדל בין בושת וכלימה, הבושת הוא מעצמו והכלימה הוא מאחרים, ולכן אמר נשכבה בבשתינו והכלימה היא תהיה המכסה למעלה כי היא הבאה מן החוץ.

"כי לה' אלהינו חטאנו מנעורינו" וא"א עוד שנשוב אליו:


ביאור המילות

"נשכבה בבשתנו, ותכסנו כלמתנו". יש הבדל בין בושה וכלימה (כמ"ש ישעיה ל' ג'), שהבושה הוא מעצמו והכלימה הוא מאחרים (ויתבאר עוד לקמן ו' ט"ו, ח' י"ב, י"ד ג', כ' י"א, כ"ב כ"ב, ל"א י"ח, נ"א נ"א), ע"כ מצייר השכיבה עם הבושה כשוכב עם אשת חיקו שהיא כגופו, והכיסוי מן הכלימה הבאה מן החוץ:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מנעורינו" - ר"ל מעת שלקח אותנו לעם

"ולא שמענו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי לה' וגו'" - ואין בושת גדול מזה

"נשכבה" - ר"ל הנה הבושת מסבבת אותנו מסביב כאלו נשכב על מצעות הבושת וכאלו הכלימה מכסה אותנו ממעל והוא ענין מליצה