מצודות על ירמיהו ג ב

<< | מצודות על ירמיהופרק ג' • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ותחניפי ארץ וגו'" - עם זנותך לעכו"ם ועם יתר רעתך חייבת את הארץ להיות חרבה ושוממה

"כערבי במדבר" - כערבי הזה הרגיל לשבת במדבר במסתור במקום שאין אנשים כן הסתרת עצמך על הדרכים להסתתר שם עם הנואפים ור"ל מאד היית נרדף אחרי עבודת הפסילים

"על דרכים וגו'" - לפי שהמשילה לזונה אמר לשון הנופל בזונה היושבת על הדרכים להיות כמזומנת אל הנואפים ור"ל היית ממציא עצמך לכל מין עכו"ם

"שאי עיניך" - הרימי עיניך להביט על ההרים הגבוהים וראי איה המקום אשר לא שכבת שמה עם נואפים ר"ל אשר לא עבדת שמה עכו"ם 

מצודת ציון

"שפים" - כן נקראו המקומות הגבוהות כמו אפתח על שפים נהרות (ישעיהו מא)

"איפה" - אי פה וכן איפה הם רועים (בראשית לז)

"שגלת" - ענין משכב המשגל וכן ואיש אחר ישגלנה (דברים כח)

"להם" - לצרכם

"כערבי" - שם אומה