מצודות על ירמיהו ג כ


מצודת דוד

"אכן" - באמת לא כן הוא כי כמו שבגדה אשה מאת ריעה שהוא בעלה והלכה מאתו כן אתם בית ישראל בגדתם בי

מצודת ציון

"בגדה" - מרדה

"מרעה" - מלשון ריע וחבר