מצודות על ירמיהו ג יח

<< מצודות על ירמיהו • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"מארץ צפון" - ממקום שגלו שמה

"על הארץ" - אל הארץ

"יחדיו" - יהודה וישראל

"על בית ישראל" - עם בני עשרת השבטים

"בית יהודה" - אלו שגלו מערי יהודה ע"י סנחריב מלך אשור ולא חזרו בבית השני

"ילכו" - ממקום שגלו

מצודת ציון

"על בית ישראל" - עם בית ישראל כמו ויבאו האנשים על הנשים (שמות לה)