מצודות על יחזקאל לה יא

<< מצודות על יחזקאל • פרק לה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ועשיתי" - אעשה לך כפי אפך וקנאתך אשר עשית להם מרוב השנאה שיש לך עליהם ר"ל אעשה עמך בערך שעשית עמו

"ונודעתי בם" - אהיה נודע וניכר בין בני ישראל למשגיח כאשר אשפטך מה שעשית לו

מצודת ציון

"וכקנאתך" - ענין כעס כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)