מצודות על יחזקאל לה ב

מצודות על יחזקאל • פרק לה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"על הר שעיר" - היא ארץ אדום היושבת בדרומה של א"י אולם הנבואה ההיא נאמרה על כל אדום בכללה ולפי שתולדותיהם מהר שעיר ומשם נפרדו לכן אמר על הר שעיר