מצודות על יחזקאל לה ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק לה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"את הריו" - כי ינוסו על ההרים ושם ישיגם האויב ויהרגם

מצודת ציון

"גבעותיך" - מלשון גבעה והר

"וגיאותיך" - מלשון גיא ועמק

"אפיקיך" - הם המקומות שהמים מוגרים שם בחוזק