מצודות על יחזקאל לה יב

<< מצודות על יחזקאל • פרק לה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"וידעת" - אז תדע ששמעתי את כל דברי בזיונך שאמרת על הרי ישראל הנה שממו כי אנשיהם נתנו לנו לאכלה ולא נשאר שם מי מהם

מצודת ציון

"נאצותיך" - ענין בזיון כמו כי נאצו האנשים את מנחת ה' (שמואל א ב)