מצודות על יחזקאל לה ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק לה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ואתה" - ר"ל כל הארץ בכללה

מצודת ציון

"חרבה" - מלשון חורבן