מצודות על יחזקאל לה ג


מצודת דוד

"הנני אליך" - הנה אני אלחם עמך

"ונטיתי ידי" - להכות בך

מצודת ציון

"ומשמה" - מלשון שממה וכפל הדבר לרוב השממון