מצודות על יחזקאל לה ג

<< מצודות על יחזקאל • פרק לה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"הנני אליך" - הנה אני אלחם עמך

"ונטיתי ידי" - להכות בך

מצודת ציון

"ומשמה" - מלשון שממה וכפל הדבר לרוב השממון