מצודות על יחזקאל ב ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


 

מצודת דוד

"אל תהי מרי" - אל תהי מורד בדבר השליחות למאן ללכת להיות דומה כבית המרי

"פצה פיך" - פתח פיך ואכול וגו' היא המגלה הנתונה לו ר"ל למוד הדברים וזכור אותם למען יהיו שגורים בפיך  

מצודת ציון

"פצה" - פתח כמו פציתי פי (שופטים יא)