מצודות על יחזקאל ב י

<< מצודות על יחזקאל • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


 

מצודת דוד

"וכתוב אליה" - והיה כתוב עליה קינים והגה והי והם ענין נהי ומספד האמורים על רעות ישראל וצרותיו בעת החורבן

"ויפרוש" - היד ההוא פרשה המגלה לפני והיתה כתובה משני עבריה מה שהוא נגד פני האדם הקורא ומה שהוא אחורי המגלה מעבר השני  

מצודת ציון

"קינים" - מלשון קינה

"והגה" - ענין המיה כעין יללה וכן אהגה כיונה (ישעיהו לח)

"והי" - הוא ענין מספד ונהי