מצודות על יחזקאל ב ג

<< מצודות על יחזקאל • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"אל גוים" - הם יהודה ובנימין שהם שני שבטים וכ"א קרוי עם לעצמו

"המה ואבותם" - ר"ל המה עם אבותם כמו שאבותם פשעו בי כן פשעו בי גם המה עד עצם היום הזה

"שולח" - עתה אני שולח אותך

מצודת ציון

"עצם היום" - גוף היום וכן בעצם היום הזה (בראשית ז)