מצודות על יחזקאל ב ב

<< מצודות על יחזקאל • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


 

מצודת דוד

"את מדבר אלי" - רצה לומר את הדבר שהיה מדבר אלי

"ותעמידני" - הרוח הזה החזיק אותי והעמיד אותי על רגלי

"כאשר" - בעת אשר דבר אלי

"רוח" - ר"ל רוח התעוררות ומחזק מן החולשה אשר באתה בעבור המראה שראה