מצודות על יחזקאל ב ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


 

מצודת דוד

"ואמרת וגו'" - כאומר ולכן לא תאמר להם דבר מה בשמך כי בודאי לא ישמעו אליך רק בכל פעם תאמר להם בשמי כה אמר ה'

"והבנים" - ואלה הבנים אשר הם קשי פנים וחזקי לב מה שלא כן היו אבותיהם אליהם אני שולח אותך  

מצודת ציון

"קשי פנים" - הוא הפוך מן בושת הפנים כי זהו פניו רכות וממהר להלבין בשביל בושה קטנה ולא כן קשי הפנים