מצודות על יהושע יד טו

<< מצודות על יהושע • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


 

מצודת דוד

"והארץ שקטה ממלחמה" - כאלו אמר הנה הדבר הזה עם שנכתב פה אחר כל המלחמות מכל מקום נהיה הדבר בזמן המלחמה ולאחר זה שקטה הארץ ממלחמה

"קרית ארבע" - קרית איש שהיה שמו ארבע והוא היה אדם הגדול בענקים ורצה לומר גם למול ענקים היה נחשב לגדול וגובה הקומה  

מצודת ציון

"קרית" - מלשון קריה ועיר