מצודות על יהושע יד א

<< מצודות על יהושע • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ואלה" - רצה לומר אלה הערים האמורים בסוף הענין

מצודת ציון

"המטות" - השבטים