מצודות על יהושע יד ה

<< מצודות על יהושע • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ויחלקו" - ביניהם חלקו ולא נתנו ממנה ללוים

"כאשר צוה ה'" - שלא לתת נחלה ללוים