מצודות על יהושע יד יג

<< מצודות על יהושע • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"את חברון" - שדה העיר וחצריה אבל העיר עצמה היתה עיר מקלט והיא ומגרשיה היו לכהנים כמו שכתוב למטה (פסוק יד)

"ויברכהו" - שיצלח בהלחמו בם