מצודות על יהושע ב ד

מצודות על יהושע • פרק ב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • 


מצודת דוד

"האנשים" - אשר תשאלו עליהם

"ולא ידעתי" - בעת בואם

"ותצפנו" - כל אחד במקום מיוחד כי יותר נוח להטמין אחד אחד

מצודת ציון

"ותצפנו" - הסתירה אותו כמו (משלי ב ז)יצפון לישרים

"כן" - ענינו אמת כמו (שמות י כט)כן דברת

"מאין" - מאיזה מקום