מצודות על יהושע ב יב

<< מצודות על יהושע • פרק ב
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • 


מצודת דוד

"אות אמת" - סימן אמיתי למען ידעו כל ישראל לבל ישלחו בנו יד

"ועשיתם וגו'" - לזה גם אתם עשו חסד עם בית אבי מבלי הקדמת טובה מהם

"ועתה" - הואיל והדבר ברור

"חסד" - היות כי עדיין לא עשיתם לי טובה מאומה