מצודות על יהושע ב יד

מצודות על יהושע • פרק ב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • 


מצודת דוד

"חסד ואמת" - היות את עשית עמנו חסד אבל צפית לתשלום גמול אבל אנו נעשה עמך חסד של אמת מבלי תקות תשלום גמול

"את דברנו זה" - את האות שאת מבקשת ונתנה לך כי אם תגיד לגלות האות הרבה יעשוהו להציל עצמם

"נפשנו וגו'" - אם מי ירצה לשלוח בכם יד נמסור עצמנו למיתה בכדי להציל אתכם