מצודות על יהושע ב כא

<< מצודות על יהושע • פרק ב
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • 


מצודת דוד

"ותקשור" - בעת שבאו ישראל בארץ

"ותשלחם" - לפי שהלכו אל ההר בעצתה אמר ותשלחם

"כן הוא" - רצה לומר זהו הדרך הנכון