מצודות על יהושע ב ו

<< מצודות על יהושע • פרק ב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • 


מצודת דוד

"הערוכות" - בכדי שלא ירגישו שיש מי טמון שם

"בפשתי העץ" - בפשתים שהם עדיין בתוך העץ והם הקנים של פשתן

"ותטמנם" - הוסיפה להטמינם במקום יותר נסתר

מצודת ציון

"הערוכות" - מלשון עריכה וסדור