מצודות על חבקוק ג יא


מצודת דוד

"לנוגה וגו'" - הוא כפל ענין במ"ש

"לאור חציך יהלכו" - יהושוע ועמו הלכו לאור ברזל חצי המקום ב"ה המבהיק ביותר ר"ל הצליחו בכח זרועך

"שמש ירח עמד זבלה" - בימי יהושוע עמד כל אחד מהם במדורה ולא הלכה מהלכה כמ"ש וידום השמש וירח עמד (יהושע י)

מצודת ציון

"זבולה" - ענין מדור כמו בית זבול (מלכים א ח)

"לנוגה" - ענין הארה

"ברק" - כן יקרא ברזל החנית כי אחר הלטוש יצהיר כברק וכן ברק חרבי (דברים לב)