מצודות על חבקוק ג ז

<< מצודות על חבקוק • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"ירגזון יריעות ארץ מדין" - ר"ל כי הלא בקראם אליו ירגזון יריעות ארץ מדין וזהו בימי גדעון שבא ביניהם חרדה והרגו זה את זה כמ"ש (בשופטים ז')

"תחת און" - בעבור האון ראיתי אהלי כושן רשעתים עומדים בארצות ישראל למשול בהם כאומר לא מקוצר יד לא הושיע למו כ"א בגמול העון הניחם בידו

מצודת ציון

"תחת" - בעבור

"און" - ענין שקר ודבר שאינו הגון

"ירגזון" - ענין חרדה

"יריעות" - רצה לומר יריעות האוהל