מצודות על חבקוק ג ח

<< מצודות על חבקוק • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"כי תרכב" - אלא שהיתה הסבה לפי שרכבת על סוסיך במרכבותיך של ישועה להושיע לעמך ולכן בקעתם ללכת דרך הבקיעה והוא ענין מליצה לומר שזה נעשה בעבור תשועת ישראל

"אם בים עברתך" - כשקרע את הים וכי נתמלא עליו עברה להחריב מימיו

"אם בנהרים" - הוא כפל ענין לחוזק

"הבנהרים חרה ה'" - כשקרע המקום את הירדן לפני ישראל וכי חרה אפו בו להחריב מימיו בתמיה

מצודת ציון

"עברתך" - מלשון עברה וזעם