מצודות על חבקוק ג ה

<< מצודות על חבקוק • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"לפניו" - לפני הארון הלך הדבר להרוג את הכנענים ועם ביאתו יצא רשפי אש לשרוף אותם ר"ל ע"י הארון ההולך עמהם למלחמה כבשו את הכנענים

מצודת ציון

"דבר" - מגפה

"רשף" - גחלת אש כמו רשפיה רשפי אש (שיר השירים ח)

"לרגליו" - רצה לומר עם ביאתו וכן ויברך ה' אותך לרגלי (בראשית ל)