מצודות על חבקוק ג י

<< מצודות על חבקוק • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"נתן תהום קולו" - עומק מי הבאר השמיע קולו לפרסם הנס ר"ל על ידו נודע הנס

"רום ידיהו נשא" - רוממות כח יד המקום נשא אז עד למעלה כי כולם הכירו בנפלאותיו

"זרם מים עבר" - זרם מי הבאר עבר בין ההרים והעלה מאברי ההרוגים להודיע הנס לישראל

"ראוך" - כאשר ראוך הרי ארנון עובר לפני ישראל חלו ורעדו ממך ונתקרבו זה לזה והרגו את הנסתרים בבקיעי ההרים

מצודת ציון

"יחילו" - מלשון חיל וחלחלה

"זרם" - ענין מרוצת המים כמו כזרם מים (ישעיהו כח)

"נתן" - רצה לומר השמיע

"תהום" - עומק המים

"נשא" - ענין הרמה