מצודות על זכריה יג ט

<< מצודות על זכריה • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"אמרתי" - אני אומר שהוא לבד עמי ולא אבחר במי מעכו"ם והוא יאמר ה' הוא אלהי ולא אבחר בזולתו

"הוא יקרא" - כ"א מהנשארים כאשר יקרא בשמי אז אני אענה אותו למלאות שאלתו

"ובחנתים" - ר"ל בהצרות הבאות אבחון את הנשארים אם יעמדו באמונתם כמו שבוחנין את הזהב בכור הצורף לדעת אם הוא נקי מסיג

"והבאתי וגו'" - אף את השלישית אביא באש ואצרפם להסיר מהם הסיג כמו שמצרפין את הכסף ר"ל אביא עליהם צרות לכלות מהם הפושעים והמורדים

מצודת ציון

"וצרפתים" - ענין זקוק להסיר הסיג

"ובחנתים" - מלשון בחינה ונסיון

"אענה" - אשיב