מצודות על זכריה יג ג

<< מצודות על זכריה • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"לא תחיה וגו'" - לא מהראוי שתשאר חי כי מה שדברת בשם ה' הוא שקר כי מדעתם יכירו השקר ולכן ידקרו אותו אבותיו בחרב בעבור הנבאו בשקר ולא יחוסו עליו

"ילדיו" - אמר לתוספת ביאור כי כבר זכר אביו ואמו

"כי ינבא" - ר"ל נבואת שקר

מצודת ציון

"ודקרוהו" - ענין נעיצת חרב בגוף