מצודות על זכריה יג ח

<< מצודות על זכריה • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"והשלישית" - היא ישראל

"פי שנים בה" - כי כל האומות כלולות באדום ובישמעאל

"והיה" - הדבר הזה יהיה בכל הארץ

מצודת ציון

"פי שנים" - שני חלקים כמו לתת לו פי שנים (דברים כא)

"יגועו" - ענין מיתה כמו כי גוע אהרן (במדבר כ)