מצודות על הושע יא ט

<< מצודות על הושע • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"ולא איש" - שממהר להנקם בחושבו פן לאח"ז לא יהיה לאל ידו

"בקרבך קדוש" - ר"ל לכן עוד אשרה בקרבך קדושת שכינתי ולא אבוא בעיר אחרת מערי העכו"ם

"כי אל אנכי" - ובכל עת ידי משלה עליהם לכן אאריך עוד אפי