מצודות על הושע יא יא

<< מצודות על הושע • פרק יא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"והושבתים" - ואני אושיב אותם לבטח על בתיהם

"יחרדו" - וכן ימהרו לבוא ממצרים ומאשור כצפור וכיונה הממהרים לעוף

מצודת ציון

"והושבתים" - מלשון ישיבה