מצודות על הושע יא ג

<< מצודות על הושע • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"ולא ידעו" - אינם משימים לב לדעת שרפואתם והצלתם בא ממני

"ואנכי" - הלא אנכי הרגלתי את אפרים שהאומן יקחם על זרועותיו בחמלה רבה ר"ל נתתי להם מנהיג טוב להוליכם בנחת וזה משה שנאמר כאשר ישא האומן את היונק (במדבר י"א)

מצודת ציון

"תרגלתי" - כמו הרגלתי