מצודות על הושע יא ה

<< מצודות על הושע • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"ואשור וגו'" - ר"ל וכי אשור הוא מלכו ללחום מלחמתו אשר מאנו לשוב אלי ולבקש עזרה ממני וסמכו על אשור כאלו היה מלכו ומבקש טובתו

"לא ישוב" - לא היה להם לשוב אל ארץ מצרים לבקש מהם עזרה