מצודות על הושע יא ד

<< מצודות על הושע • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"ואט עליו אוכיל" - כהחורשים הרחמנים המטים אוכל לפי הבהמה בעת שחורשת ר"ל הקלתי עולם והספקתי די צרכם

"ואהיה להם" - הנהגתים ברחמנות כמו החורשים הרחמנים המרימים העול מעל לחיי הבהמה להקל ממנה כובד משא העול

"בעבותות אהבה" - בחבלים עבים שמושכים בהם דרך אהבה והוא כפל ענין במ"ש

"בחבלי אדם" - משכתים ללכת אחרי בחבלים רכים ונוחים שמושכים בהם בני אדם ר"ל הנהגתים בדרך חמלה

מצודת ציון

"כמרימי" - מלשון הרמה

"לחיהם" - מלשון לחי

"ואט" - מלשון הטיה

"אוכיל" - לשון מאכל