מצודות על הושע יא ח

<< מצודות על הושע • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"יחד נכמרו נחומי" - כל מדות תנחומין שיש בי לנחם על הרעה כולם יחד נתחממו ונתעוררו בלי מצוא צד הפכו

"נהפך עלי לבי" - עם כי כעסתי עליהם הנה נהפך עלי לבי לרחם אותם

"איך אתנך אפרים" - ר"ל הנה עכ"ז רחמתי עליך ואומר איך אתנך אפרים ביד הבבליים איך אמסרך בידם איך אתנך להיות הפוכה כאדמה וגו' כאומר איך אוכל לראות באבדן עמי

מצודת ציון

"אמגנך" - ענין מסירה כמו אשר מגן צריך (בראשית יד)

"כאדמה כצבואים" - הן חברותיהן של סדום ועמורה

"נכמרו" - ענין חמום כמו עורנו כתנור נכמרו (איכה ה)וזה הלשון יאמר על החמלה

"נחומי" - מלשון תנחומין וחרטה