מצודות על הושע ז יד

<< מצודות על הושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"על דגן" - בעבור חסרון הדגן והתירוש הולכים לשוטט בארצות אחרות לגור שם והמה סרים וממרים בי כי יאמרו מקרה הוא ולא ה' פעל כל זאת

"כי יילילו" - כאשר הם מייללים על משכבותם בוכים ומתרעמים על צרותם אז אינם זועקים אלי בלבם כי מכחשים בהשגחה

מצודת ציון

"יילילו" - מלשון יללה

"על דגן" - בעבור דגן

"יתגוררו" - מלשון גרות

"יסורים" - מלשון סרירה ומרידה