מצודות על הושע ז ג

<< מצודות על הושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ובכחשיהם" - במעשה השקרים משמחים את השרים

"ברעתם" - במה שעושים את הרעה משמחים את מלך ישראל כי כשר הדבר לפניו וחפץ בזה

מצודת ציון

"ובכחשיהם" - בשקריהם