מצודות על הושע ז ז

<< מצודות על הושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"יחמו כתנור" - היצר מחממם לעבירה כתנור בוער'

"ואכלו" - הרגו את הסנהדרין על שמיחו בידם ולכן נפלו כל מלכיהם ועכ"ז אין בהם מי שיקרא אלי לשוב מדרכו

מצודת ציון

"יחמו" - מלשון חום

"ואכלו" - ר"ל הרגו