מצודות על הושע ז ה

<< מצודות על הושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"משך ידו" - כ"א משך ידו מתקון המדינה להתחבר עם הלוצצים

"יום מלכנו" - ר"ל ביום שמחת מלך ישראל ביום הלידה או יום המלכתו אז נעשו השרים חולים בעבור נאדות מהיין כי הרבו למלאותם לשתיה ונעשו חולים מרבוי השכרות

מצודת ציון

"החלו" - מלשון חלי

"חמת" - הוא נאד וכן וחמת מים (בראשית כא)

"לוצצים" - מלשון לץ