מצודות על הושע ז יב

<< מצודות על הושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"איסירם" - אייסר אותם כפי שהשמעתי לעדתם במדבר דברי האלות הכתובה בתורה

"כעוף וגו'" - דרך העוף הנלכד ברשת התלויה ממעל לנפול ולרדת לארץ עם הרשת ולכן המשילם לעוף ואמר אורידם לארץ כי ילכדו ברשת ויפלו עמה לארץ

"אפרוש וגו'" - ויפלו בה בדרך מהלכם ר"ל ההליכה ההיא תהיה להם למכשול

"כאשר ילכו" - למצרים ולאשור לבקש עזרה

מצודת ציון

"איסירם" - מלשון יסורין