מצודות על הושע ז ט

<< מצודות על הושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"גם שיבה זרקה בו" - נזרקה בו תשות כח מול האויב כאיש שיבה ואינו משים על לב

"אכלו זרים" - הבבליים לקחו מארצו ואינו משים על לב כאלו לא ידע מזה

מצודת ציון

"שיבה" - הוא עוד יותר מזקנה

"זרקה" - ר"ל נזרקה