מ"ג הושע ז יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כשמע לעדתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כַּאֲשֶׁר יֵלֵכוּ אֶפְרוֹשׂ עֲלֵיהֶם רִשְׁתִּי כְּעוֹף הַשָּׁמַיִם אוֹרִידֵם אַיְסִרֵם כְּשֵׁמַע לַעֲדָתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כַּאֲשֶׁ֣ר יֵלֵ֗כוּ אֶפְר֤וֹשׂ עֲלֵיהֶם֙ רִשְׁתִּ֔י כְּע֥וֹף הַשָּׁמַ֖יִם אוֹרִידֵ֑ם אַיְסִירֵ֕ם כְּשֵׁ֖מַע לַעֲדָתָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בַּאֲתַר דְיַהֲכוּן אֶפְרוֹס עֲלֵיהוֹן מְצֻדָתִי כְּעוֹפָא דִשְׁמַיָא אֲטַלְטְלִינוּן יְסוּרִין אַיְתֵי עֲלֵיהוֹן עַל דִשְׁמָעוּ לַעֲצָתְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר ילכו" - למצרים

"אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים" - שהנשר והנץ עולין למעלה ממנו ומורידין אותו לארץ כן אורידם במצרים על ידי נבוכדנצר

"איסירם כשמע לעדתם" - אביא עליהם יסורים ככל אשר אני משמיע לעדתם ביד ירמיהו הנביא שעתידין הם לומר לו התפלל נא בעדנו וגו' (ירמיהו מב) ויגד לנו ה' אלהיך וגו' אם טוב ואם רע וגו' ואמר להם אם שום תשימו נפשיכם לשוב מצרים והיתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם וכל הענין

"איסירם" - לשון ייסורין ומנחם פי' ל' קשר ומוסרותיך אנתק (ירמיהו ל) אבל דונש פתר ל' ייסורין כמו (ויקר' כו) ליסר אתכם ונוסף היו"ד השני באיסירם כאשר נוסף ביישירו ועפעפיך יישירו נגדך (משלי ד) ל"א כעוף השמים הנלכד ברשת התלויה על כלונסות ולאחר שהם ברשת מורידין הרשת

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כאשר ילכו" במה שהלך לאשור זה היה מה' שעי"ז "אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם", בזה נדמה כעוף השמים שא"א שתשיג אותו יד הציד מגבהי שמים, רק שפורש עליו רשת והעוף יורד אל הרשת ונצוד שם, כן לא היה אפשר שתשיג אותו יד מלך אשור בשומרון עיר בצורה, ונפתה כיונה פותה לרדת ממקומו אל הרשת היינו ללכת אל מלך אשור ושם נלכד ברשת ונאסר בבית כלא, וזה היה בהשגחת ה' שהוליך אותו שולל, "איסירם" שיעור הכתובים "כשמע איסירם לעדתם ואנכי אפדם" ר"ל וגם אז היה להם עדיין תקנה אם היו שומעים למוסרי ולתוכחתי, וז"ש "כשמע". ר"ל אני חשבתי, שאם ישמעו מוסר, אז "איסירם לעדתם" אומר להם בזה דברו מוסר, והיינו שאומר להם שיראו ש-...


ביאור המילות

"כשמע". הכ"ף הוא כ"ף הזמן, ובא המקור בדמות שם, ור"ל כשמוע, אז איסירם ואפדם, ומ"ש אוי להם הוא ספור דברי המוסר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"איסירם" - אייסר אותם כפי שהשמעתי לעדתם במדבר דברי האלות הכתובה בתורה

"כעוף וגו'" - דרך העוף הנלכד ברשת התלויה ממעל לנפול ולרדת לארץ עם הרשת ולכן המשילם לעוף ואמר אורידם לארץ כי ילכדו ברשת ויפלו עמה לארץ

"אפרוש וגו'" - ויפלו בה בדרך מהלכם ר"ל ההליכה ההיא תהיה להם למכשול

"כאשר ילכו" - למצרים ולאשור לבקש עזרה

מצודת ציון

"איסירם" - מלשון יסורין

<< · מ"ג הושע · ז · יב · >>