מ"ג הושע ז ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כלם יחמו כתנור ואכלו את שפטיהם כל מלכיהם נפלו אין קרא בהם אלי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֻּלָּם יֵחַמּוּ כַּתַּנּוּר וְאָכְלוּ אֶת שֹׁפְטֵיהֶם כָּל מַלְכֵיהֶם נָפָלוּ אֵין קֹרֵא בָהֶם אֵלָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֻּלָּ֤ם יֵחַ֙מּוּ֙ כַּתַּנּ֔וּר וְאָכְל֖וּ אֶת־שֹׁפְטֵיהֶ֑ם כׇּל־מַלְכֵיהֶ֣ם נָפָ֔לוּ אֵין־קֹרֵ֥א בָהֶ֖ם אֵלָֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

כּוּלְהוֹן מְחַמְמִין כְּתַנוּרָא וְּבְלִישָׁן שִׁקְרֵיהוֹן מְחַיְבִין יַת דַיָנֵיהוֹן כָּל מַלְכֵיהוֹן אִתְקְטָלוּ לֵית דִמְצַלֵי מִנְהוֹן קֳדָמַי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואכלו את שופטיהם" - הרגו את סנהדרין שלהם לפי שהיו מוחים בידם ומה עלתה להם כל מלכיהם נפלו לפי שאין קורא בהם אלי ובירושלמי במסכת ע"א דרשו ביום שהמליכו את ירבעם החלו שרים חמת מיין כמו שמפורש אתון לגביה אמרין ליה קום עבד לן ע"א אמר לון השתא עתי רמשא הוא וכל עמא שתיין כלומר עת שכרות הוא שמא עכשיו שכורים אתם ומחר תחזרו בכם איזלון ואיתו בצפרא אזלו ואתו בצפרא הדא היא כי קרבו כתנור וגו' אמר לון אנא דחיל מן סנהדרין דילכון אמרון ליה אנן קטלינן לון הדא היא ואכלו את שופטיהם משך ידו וגו' כד הוה חמי בר נש כשר הוה מותיב גבוי תרין ליצנין ואינון אמרין לו איזה דור חביב מכל הדורות והוא אמר לון דור המדבר ואינון אמרין לו ולא עבדין עבודת אלילים והוא אמר לון אגב דהוו חביבין לא איתענשון ואינון אמרין לו חש דמלכא בעי למעבד כן דום שהמלך רוצה לעשות כן

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחמו כתנור" - היצר מחממם לעבירה כתנור בוער'

"ואכלו" - הרגו את הסנהדרין על שמיחו בידם ולכן נפלו כל מלכיהם ועכ"ז אין בהם מי שיקרא אלי לשוב מדרכו

מצודת ציון

"יחמו" - מלשון חום

"ואכלו" - ר"ל הרגו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כולם יחמו כתנור", אז לא בא האופה להסיק את התנור כי הם עצמם היו התנור והם עצמם נתחממו מן הלהבה שהיא להבת המרד שהיה כלהב אש אוכלה, "ואכלו את שופטיהם", ובאופן זה "כל מלכיהם נפלו", שכן הרגו את כל מלכיהם ע"י קשר ומרד, שכן נהרג זכריה בן ירבעם, ושלום בן יבש ופקחיה בן מנחם ופקח בן רמליה, וכן הלך הושע שבי ביד צר ע"י המרד כנ"ל, וזה היה סבת גלותם ואבדונם, וזה היה להם מפני "שאין בהם קורא אלי" שהם ומלכיהם היו רשעים עובדי אלילים:  

<< · מ"ג הושע · ז · ז · >>