מצודות על דניאל ז יג

<< מצודות על דניאל • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"חזה" - רואה הייתי במראות שינת הלילה והנה עם ענני השמים היה בא כדמות בן אדם ועל מלך המשיח ירמז

"ועד עתיק" - והגיע עד הזקן המיושן בימים והקריבו אותו לפניו