מצודות על דניאל ז יט

<< מצודות על דניאל • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"אדין" - אז חפצתי לדעת אמיתת הפתרון על החיה הרביעית אשר היתה משונה בתארה ובמעשיה מן כולן בהשתנות רב

"דחילה" - נוראה יתירה ומרובה שיניה של ברזל וצפרניה של נחשת

"ואכלה" - ושחקה הדק והנשאר רמסה ברגלה